Little röd Hen - Read it yourself with Ladybird - - böcker (9780723272700) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Muumilaakson päivä - Päivi Arenius - böcker (9789513172794) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Read Write Inc. Phonics blå Set 6 Non-Fiction 5 at the Seaside - Gill Munton - böcker (9780198373810) Bokhandel
Warriors 1 Into the Wild - Erin Hunter Dave Stevenson - böcker (9780062366962) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFlat stanley - - pocket (9781405219280) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Charlotte's Web 50th Anniversary Retrospective Edition - E. B. vit - böcker (9780807208526) Bokhandel
Ett hus med många dörrar - Sanna Juhlin - böcker (9789186589301) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Gå på pottan - Thierry Bedouet Alice Le Hénand - böcker (9789129707120) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Warriors A Vision of Shadows 3 Shatteröd Sky - Erin Hunter - böcker (9780062386472) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Snow Beast - Chris Judge - böcker (9781783441143) BokhandelLycke och Lage. Ibland är det bra att det är vått - Lena Arro - böcker (9789172994263) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Pettson goes camping - Sven Nordqvist - böcker (9789172990562) Bokhandel
Bear Snores on - Karma Wilson - böcker (9781599614878) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Khelimasa & bajo biskotengo (Dansbus & kaktrubbel på kelderash) - Marin Salto - böcker (9789187413315) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Handla rätt - Emelie Nirland - böcker (9789188265692) Bokhandel
Uma 5 ½ år - Ellen Karlsson Monika Forsberg - böcker (9789127160699) Bokhandel
Lilla Anna flyttar saker - Inger Sandberg Lasse Sandberg - böcker (9789129692785) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetMin skattkammare 4 I myternas värld I myternas värld - Sonja Hulth - böcker (9789127078574) BokhandelThe Witches of Worm - Zilpha Keatley Snyder Alton Raible - böcker (9781416990536) BokhandelMe Tall You Small - LILLI L'Arronge - böcker (9781771471947) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Tiger Tiger Tiger - Åsa Lind - böcker (9789129714142) Bokhandel
Prinsessa Rämäpää ja vessasanat - Elina Hirvonen - böcker (9789520404659) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenFly ørn fly - Christopher Gregguldwski - böcker (9788291880051) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Kråkes hjälper polisen - Marie Bosson Rydell Jessica Lindholm - böcker (9789187983108) Bokhandel