Unicorn Wings - Pamela Silin-Palmer - böcker (9780375831171) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Min första bondgård - - böcker (9788778845740) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Ella Bella Ballerina and A Midsummer Night's Dream - James Mayhew - böcker (9781408326442) Bokhandel
Det røde treet - Shaun Tan - böcker (9788202325978) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMoomin - Tove Jansson - böcker (9781770461710) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Ubåten - Urd von Hentig - böcker (9788251406543) Bokhandel
If I Stay - Gayle Forman - böcker (9781611763980) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
The Dark Secret - Tui T. Sutherland - böcker (9781536681314) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Drutten och Plutten leker circus - Anna Hansson Jennie Elverstig - böcker (9789189610125) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Wie Findus zu Pettersson kam - Sven Nordqvist - böcker (9783789169168) BokhandelThe Maze of Bones - Rick Riordan - böcker (9780545060394) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
We're Going on an Egg Hunt Activity Book - Martha Mumford - böcker (9781408885574) Bokhandel
Gigantosaurus - Jonny Duddle Jonny Duddle - böcker (9780763692940) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Wtf - Peter Lerangis - böcker (9781442493681) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Peppa Pig Adventures with Peppa - Parragon Books Ltd - böcker (9781474854146) Bokhandel
The Island - Armin Gröder Armin Gröder - böcker (9781741752663) Bokhandel
Wordly Wise 3000 Stu Bk Grd 2 3rd Edition - 3rd Edition - böcker (9780838876022) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetMrs. Piggle-Wiggle - Betty MacDonald Alexandra Boiger - böcker (9780397317127) BokhandelForbidden - Kimberley Griffiths Little - böcker (9780062194978) BokhandelMummy laid an egg - - pocket (9780099299110) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Sylvester and the Magic Pebble - William Steig - böcker (9780141374680) Bokhandel
Toot and Puddle Get with the Beat - National Geographic - böcker (9781426304859) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenGoog and the Pirates - Gary Martin Tucek - böcker (9780992518226) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Mr Men My Complete Collection Box Set - Adam Hargreaves - pocket (9781405291231) Bokhandel