City of Glass - Cassandra Clare - böcker (9780606377331) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Brandkåren - Carl Johanson - böcker (9789129712797) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Return - Aaron Becker - böcker (9781406373295) Bokhandel
Råttornas själar - Bengt-Erik Engholm - böcker (9789150219937) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLets do it - - pocket (9780734413963) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Emily the Strange Piece of Mind - Rob Reger Rob Reger Jessica Gruner - böcker (9780061452406) Bokhandel
Surgubben - Åsa Öhnell - böcker (9789186213848) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Vännerna fixar överraskningskalas - Ninni Oljemark - böcker (9789163889424) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Welams vädermödor - Lennart Hellsing - böcker (9789173770385) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Hairy Maclary's Showbusiness - Lynley Dodd - böcker (9780140545500) BokhandelDr. Seuss's Oh Baby Go Baby - Dr Seuss - böcker (9780375857386) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
The Story About Ping - Marjorie Flack - böcker (9780448482323) Bokhandel
Mösse Mus och vännerna - Ragni Källmark - böcker (9789176118672) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The Perfect Stone - Matthew Leatherwood Daryl Wills - böcker (9781949067026) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Sleep My Bunny - rosamary Wells rosamary Wells - böcker (9780763692629) Bokhandel
grön Eggs & Ham [With Stickers] - Dr Seuss Aristides Ruiz - böcker (9780375810886) Bokhandel
Lucie Chat a la fete Lucy Cat at the party - Catherine Bruzzone - böcker (9781902915395) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetMysteries of Zigomar - Allan Ahlberg - böcker (9780744569650) BokhandelSeldovia Sam and Wildfire Escape - Susan Woodward Springer - böcker (9780882406015) BokhandelUp Up and Away A Book about Adverbs - Ruth Heller - böcker (9780698116634) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Aladdinthe Cunning Magician - Pegasus - böcker (9788131919170) Bokhandel
Kitten's Winter - Eugenie Fernandes Eugenie Fernandes - böcker (9781554533435) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHurry Up Molly Apurate Molly - Lone Morton - böcker (9780764152863) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Myyrän housut - Eduard Petiska - böcker (9789513116972) Bokhandel