Amber brun Is Tickled rosa - Paula Danziger Bruce Coville Elizabeth Levy - böcker (9780142427576) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Hassan and Aneesa Go to Masjid - Yasmeen Rahim - böcker (9780860375210) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Spinderella Tarantella - Inger Lindahl - böcker (9789186391102) Bokhandel
Tikk takk sier Tiden - Gro Dahle - böcker (9788202245498) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHar du sett på flugan - Gunilla Ingves - böcker (9789127409668) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Edvards äventyr med traktorn - Catarina Ceder Lotta Myrefelt - böcker (9789198483604) Bokhandel
Those skor - Maribeth Boelts Noah Z. Jones - böcker (9780763642846) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Spectrum Writing Grade 8 - Spectrum - böcker (9781483812038) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn - Malin Axelsson - böcker (9789187208195) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Jurassic World Fallen Kingdom Poster Book (Jurassic World Fallen Kingdom) - Rachel Chlebowski Random House - böcker (9780525580867) BokhandelMy Dad Said You Can Be Anything You Want to Be. - Shequillia M. Hall - böcker (9781490564609) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Foil Art Flowers - Little Bee Books - böcker (9781499804928) Bokhandel
Dinosaur Kisses - David Ezra Stein David Ezra Stein - böcker (9780763661045) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The Bone Race - Steve Butz - pocket (9781933255309) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The Scarecrows' Wedding - Julia Donaldson Axel Scheffler - böcker (9780545726061) Bokhandel
Pixi säljförpackning serie 214 - - böcker (9789163882630) Bokhandel
Puzzlebuch - Herr Fuchs und Frau Elster - - böcker (9783868489842) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetMadam Iris Bigglesworth - Linda Ruth Brooks - böcker (9780648242451) BokhandelBehind the Canvas - Alexander Vance - böcker (9781250029706) BokhandelKitten's Winter - Eugenie Fernandes Eugenie Fernandes - böcker (9781554533435) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Astro the Alien Learns about Sharing - Emily Sohn Carlos Aon - böcker (9781684509317) Bokhandel
Pepper Goes to the Zoo A Book about My Dog - Stephanie Nora Alteen - böcker (9781507755488) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenDude That's Rude - Pamela Esplanand - böcker (9781575422336) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Var inte rädd lilla krabban - Chris Haughton - böcker (9789178130955) Bokhandel