Physics Probeware Lab Manual Exploring Physics with Pasco Technology - Cutnell Johnson - böcker (9780471476757) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
A Zulu Manual or Vade-Mecum - Charles Roberts - böcker (9780526182244) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Think Beyond rosa - Jessie Paege - böcker (9781499807219) Bokhandel
The Evolution of Calpurnia Tate - Jacqueline Kelly - böcker (9780805088410) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenThe Sun - Linda Aspen-Baxter - böcker (9781489665904) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Endangeröd Komodo Dragons - Bobbie Kalman - böcker (9780778719038) Bokhandel
BEC Practice Tests - Cambridge ESOL - böcker (9781107664654) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
The Face on Your Plate - Jeffrey Moussaeiff Masson - pocket (9780393338157) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Ambulancias En Acción (Ambulances on the Go) - Kerry Dinmont - böcker (9781512429671) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Sticker Fun - Simple Science - Armadillo Press - böcker (9781861474414) BokhandelAmerican Start with English 3 Student Book - D. H. Howe - böcker (9780194340212) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Eyelike Stickers Puppies - Workman Publishing - böcker (9781523502943) Bokhandel
Planet 2. Glossar Deutsch-Englisch - Glossary German-English - Siegfried Büttner - böcker (9783193116796) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bo i Norge - Gerd Manne Kari Elise Engen - böcker (9788211001573) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Perros Libro Para Färgear 1 2 & 3 - Nick Snels - böcker (9781532739866) Bokhandel
Knowledge Quiz Foundation Maths - Jo Morgan - böcker (9781912906109) Bokhandel
Handbook of the Moire Fringe Technique - K. Patorski - böcker (9780444888235) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetBest Friends Stand Together (Journal Notebook) - Wild Pages Press Journals &. Notebooks - böcker (9781544805290) BokhandelIf I Grow Up - Todd Strasser - böcker (9781416994435) BokhandelW PLUS V - VWL Jahrgangsstufe 13 - FOS BOS Bayern - Volkswirtschaftslehre - Sylke Behrends Sandra Hamella Alexander Ruddies - böcker (9783064514669) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
röd Rocket Readers - Pam Holden - pocket (9781877363436) Bokhandel
Systems of Government Theocracy - Sean Connolly - böcker (9781445153469) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMeet the American Quarter Horse - Camilla Kattell - böcker (9781500716974) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Härma en tupp - Gunlög Rosén - böcker (9789176948637) Bokhandel