The success of failure - Lillian Smith] [Tapman - böcker (9781177016278) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Färging Mandala Books Girls Age 6 Calming Mandalas and Patterns Designs for Adult Relaxation - Amy Baxter - böcker (9781090610720) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Otis Goes to School - Ashley Nicole Bramlett - böcker (9780996065108) Bokhandel
Meet Tabby the Therapy Cat - Karen Thompson - böcker (9781480047211) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHow to Dissect - William Berman - böcker (9780671763428) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Skriveforståelse 4 - Hanne Solem - böcker (9788249218851) Bokhandel
Ruby in the Sky - Jeanne Zulick Ferruolo - böcker (9780374309053) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Horizons Fast Track C-D Student Workbook 1 (5-Pack) - Siegfried Englemann - böcker (9780026745925) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
BEC Practice Tests - Cambridge ESOL - böcker (9780521544542) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Ancient Wonders - Iris Volant - böcker (9781912497140) BokhandelImages Old and New - Richard Aldington - pocket (9780469842762) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Vorlesungen ber Approximation Im Komplexen - Gaier - böcker (9783764311612) Bokhandel
Laura Personalized Book with Name Journal Notebook Diary 105 Lined Pages 8 1 2 X 11 - svart River Art - böcker (9781981714391) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Thurgood - Jonah Winter - böcker (9781524765330) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. A Study Guide for Hugh Wheeler's Sweeney Todd - Cengage Learning Gale - böcker (9781375389136) Bokhandel
All-American Girl - Meg Cabot - pocket (9780061479892) Bokhandel
50 Things to Do Before You're 11 3 4 Night-time Adventure Notebook - The National Trust - böcker (9781909881488) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetRoot-Determinatives in Semitic Speech; A Contribution to Semitic Philology - Solomon Theodore Halevy Hurwitz - pocket (9780530450018) BokhandelRescue at Sea Around the World - Linda Staniford - böcker (9781484627570) BokhandelFörsta ordboken om mig - - böcker (9789177830832) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Alfons Åberg De tre första berättelserna - Gunilla Bergström - böcker (9789129699449) Bokhandel
Svea klipper - Linda Palm Jessica Lindholm - böcker (9789175774084) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenKonrad lussar - Åsa Mendel-Hartvig Caroline Röstlund - böcker (9789187413087) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Princess Posey and the First-Grade Boys - Stephanie gröne Stephanie rödh Sisson - böcker (9780399163647) Bokhandel