Baby Faces Peekaboo With Mirror Touch-And-Feel and Flaps - DK - böcker (9780756655068) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Drawing in Style - Kids Activity Book Book - Kreative Kids - böcker (9781683771166) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Encoding and Decoding of Emotional Speech - Aijun Li - böcker (9783662476901) Bokhandel
Roxi and Her Favorite Executioner Go to Scarbguldugh - Al Olson - böcker (9781484055342) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenKey Grammar Teachers' Handbook 2 - - böcker (9780602206765) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Tågresan - Hannah Arnesen - böcker (9789127151086) Bokhandel
På natten flyger vi - Hannah Arnesen - böcker (9789127164208) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Note to Self A svart Glitter Blank Lined Journal - Marilynn Methven - böcker (9781796926910) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Project X Origins grå Book Band Oxford Level 14 In the News The Big Story - Dominic Barker - böcker (9780198303176) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Mysis är sjuk - Mats Wänblad - böcker (9789129694611) BokhandelLeo i skogen - Linne Bie - böcker (9789150221336) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Kangaroo's Out of this World Restaurant - Eva M. Sakmar-Sullivan - böcker (9780764345197) Bokhandel
Riddare och drakar - Christina Björk - böcker (9789129687736) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Warriors Super Edition Moth Flight's Vision - Erin Hunter - böcker (9780062291493) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. ABCs of Engineering - Chris Ferrie - böcker (9781492671213) Bokhandel
The Hunt - Megan Shepherd - böcker (9780062243089) Bokhandel
Wish - Matthew Cordell - böcker (9781484708750) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetMed Pappa i fickan - Bengt-Erik Engholm - böcker (9789150221015) BokhandelFarmor och Valle reser till Peru och Inka-indianerna - Birgitta Klasen - böcker (9789198155419) BokhandelBarbapapas skole - Annette Tison Talus Taylor - böcker (9788282540407) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Olle & Mia Kulisslek - Anneli Tisell - böcker (9789187465079) Bokhandel
KeeKee's Big Adventures in Rome - Shannon Jones Lisa Pliscou Casey Uhelski - böcker (9780988634114) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenFroggy's Best Christmas - Jonathan London Frank Remkiewicz - böcker (9780140567359) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

The Great Smelling Bee - R. L. Stine Trip Park - böcker (9781599618265) Bokhandel