Becoming - - böcker (9780241334140) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Idrödtsglädje Prestation Utveckling - Olle Wadström Daniel Ekvall - böcker (9789198144116) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Dagarna med dig - Rosie Walsh - böcker (9789137151991) Bokhandel
Trollsländan - Michel Bussi - böcker (9789188647498) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenNapalmflickan en berättelse om krig förlåtelse och hopp - Kim Phuc Phan Thi - böcker (9789173877930) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Finska för nybörjare 1 textbok - Eeva Haapalehto - böcker (9789174344998) Bokhandel
Den inkluderande staden Stadsutveckling i kommuners gränstrakter med exemplet Järva storstad - Stefan Fölster - böcker (9789176996607) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Don Troiani's Gettysburg - Don Troiani - böcker (9780811738361) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Kidnappad hjärna - En bok om missbruk och beroende - Miki Agerberg - böcker (9789144117300) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Minsta boken om fjällvandring - Jonas Sundsvall Frödrik Hjelmstedt - böcker (9789197641777) BokhandelMitt barn äter allt men det är så klart inte sant - Christian Daun Niklas Ekstedt - böcker (9789170379888) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Posthumanistiska nyckeltexter - Cecilia Åsberg Martin Hultman Francis Lee - böcker (9789144057477) Bokhandel
Odjur på Gröna Lund - Martin Olczak - böcker (9789129698626) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
How to Build Horsepower Volume 2 - David Vizard - böcker (9781613250297) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Paolo Robertos italienska kök - Paolo Roberto - böcker (9789178870042) Bokhandel
My Story - Julia Gillard - böcker (9780857983992) Bokhandel
En annan Alice - Liane Moriarty - böcker (9789174333992) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetEpikanalys - - en introduktion - Claes-Göran Holmberg Anders Ohlsson - böcker (9789144008042) BokhandelKonosuba God's Blessing on This Wonderful World Vol. 8 - Natsume Akatsuki - böcker (9781975304164) BokhandelFör den som reser är världen vacker - Per J. Andersson - pocket (9789177750284) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Moby Dick - Herman Melville - böcker (9783337364564) Bokhandel
DotCom Secrets - Russell Brunson - böcker (9781630474775) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBekännelser en neurokirurg berättar om liv och död - Henry Marsh - böcker (9789174619300) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Populism and the European Culture Wars - Frank Furödi - böcker (9781138097438) Bokhandel