Skador inom idrödten prevention behandling och rehabilitering - Lars Peterson Per Renström - böcker (9789185617210) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Knäcka sociala koden Verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan - Jassim Ahmadi - böcker (9789177410980) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
The Plant Paradox Cookbook - Steven R. Gundry - böcker (9780062843371) Bokhandel
Clear Bright Future - Paul Mason - böcker (9780241320105) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFyrar 75 magnifika fyrar i världen - Ian Penberthy - böcker (9789197660358) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt A Treatise on Plane and Spherical Trigonometry - Ephraim Miller - böcker (9780526026852) Bokhandel
Gröna burgare - Martin Nordin - böcker (9789174246308) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Mannerströms fisk - Leif Mannerström - böcker (9789113049656) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
My Story - Julia Gillard - böcker (9780857983909) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Six of Crows Crooked Kingdom - Leigh Bardugo - böcker (9781780622316) BokhandelThe Past - - pocket (9780099597469) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Farm Animal Behaviour - Ingvar Ekesbo - böcker (9781786391391) Bokhandel
Marknadsrätten. En introduktion - Per Jonas Nordell - böcker (9789139208068) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Alicia in Terra Mirabili - Lewis Carroll - böcker (9781782012337) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The Nazca Pottery of Ancient Peru - Max Uhle - böcker (9781296568993) Bokhandel
Viking Language 1 - Jesse L Byock - böcker (9780988176416) Bokhandel
Getting Over OCD Second Edition - Jonathan S. Abramowitz - böcker (9781462529704) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetMia Törnbloms samlade tankar om självkänsla - Mia Törnblom - böcker (9789137138183) BokhandelSalon-de-Provence 1 25 000 - - böcker (9782758541776) BokhandelJaponism ikigai skogsbad wabi-sabi och mycket mer - Erin Niimi Longhurst - böcker (9789150932553) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Perry Boys - Ian Hough - pocket (9781903854655) Bokhandel
Dotter till en dotter - Inger Alfvén - böcker (9789101001772) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMer än en sport fotbollens matematik - David Sumpter - böcker (9789188123367) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Täcknamn Hilde - Kjell Ola Dahl - cd-bok (9789176294994) Bokhandel