Gittan och gråvargarna - Pija Lindenbaum - böcker (9789129655087) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Pino och Pottan - Eva Pils Agneta Norelid - böcker (9789197896085) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Övergivna slott - Kieron Connolly - böcker (9789177835561) Bokhandel
Bibel för barn - Karin Karlberg Inga Wernolf Lisa Östh - böcker (9789152636183) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenGenius Foods - Max Lugavere - böcker (9780062562852) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt The Intuitive Eating Workbook - Evelyn Tribole - böcker (9781626256224) Bokhandel
Sista gästen - Andreas T. Olsson - böcker (9789127153493) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
röd Flags How to Know He's Playing Games with You. How to Spot a Guy Who's Never Going to Commit. How to Force Him to Show His C - Brian Nox Brian Keephimattracted - böcker (9781544115054) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Webbutveckling med PHP och MySQL - Montathar Faraon - böcker (9789144105567) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Kryddor från hela världen - Sarah Golbaz Hellmut Wagner - böcker (9783848010332) BokhandelThe Mind Illuminated - Culadasa - böcker (9781781808207) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Vid sunda vätskor (3u) handbok i återfallsprevention vid kemiskt beroende - Terence T. Gorski - böcker (9789151403427) Bokhandel
Pursuit Of The Millennium - Norman Cohn - pocket (9780712656641) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Johanna Westmans Barnmat Från mos till att äta själv - Johanna Westman - böcker (9789129696745) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Vandringsturer på Kungsleden Kvikkjokk - Hemavan - Annika Berggren - böcker (9789197554299) Bokhandel
Barnens bok om dinosaurier - Katie Woolley - böcker (9781785997297) Bokhandel
The Prophet - Khalil Gibran - böcker (9781515439875) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetThe Personal MBA Master the Art of Business - Josh Kaufman - böcker (9781591843528) BokhandelWhat to Expect When You're Expecting - Heidi Murkoff - böcker (9780761189244) BokhandelAngels & Demons - Dan brun - böcker (9780743493468) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
The Vampire Queen's Servant - Joey W. Hill - böcker (9780425215906) Bokhandel
Rudin - Ivan Turgenjev - böcker (9789185191215) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLearning by Expanding - Yrjo Engestrom - böcker (9781107074422) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

I Tanger - Christine Mangan - böcker (9789177813484) Bokhandel