Everyday Chaos - David Weinberger - böcker (9781633693951) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lindas matbröd - Linda Andersson - böcker (9789155263157) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
The Cambridge History of Warfare - - böcker (9780521618953) Bokhandel
With the Fire on High - - böcker (9781982658076) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenThe Death of Adam Essays on Modern Thought - Marilynne Robinson - böcker (9780312425326) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Filippa & morfar i djurens hus - Lasse Berghagen Kristina Grundström - böcker (9789176179963) Bokhandel
Angels & Demons - Dan brun - böcker (9781442338111) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Svenska idiom 5000 vardagsuttryck - Hans Luthman - böcker (9789174347050) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Skapa dig själv på nytt återupptäck kroppen och låt själen återuppstå - Deepak Chopra - böcker (9789153434887) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar SQL Pocket Guide A Guide to SQL Usage - Jonathan Gennick - böcker (9781449394097) BokhandelWildcard - Marie Lu - böcker (9780241342435) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Majas alfabetssånger - Lena Anderson - böcker (9789129620986) Bokhandel
Experimentera och upptäck teknik - Carol Vorderman - böcker (9789177833956) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The Aryan Race - Charles Morris - böcker (9780464978404) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The Age of Netflix - - böcker (9780786497478) Bokhandel
Kudos - Rachel Cusk - böcker (9781250207395) Bokhandel
Litteraturvetenskap - - en inledning - - böcker (9789144023328) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetDen frusna trädgården - Kristin Hannah - pocket (9789174297379) BokhandelThe Iliad - Homer - böcker (9781911238454) Bokhandelsilvermysteriet - Martin Widmark - böcker (9789174334173) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Midnattsrosan - Lucinda Riley - böcker (9789170284762) Bokhandel
Våra bästa ritsagor - Per Gustavsson - böcker (9789150120202) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenVälj honom - Agnès Ledig - pocket (9789175038612) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Äntligen syskon - Camilla Lundsten - böcker (9789129674545) Bokhandel