Bruce Springsteen -- Keyboard Songbook 1973-1980 Piano Vocal Guitar - Bruce Springsteen - böcker (9780739079850) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Överraska dina läsare en idébank för oväntade vändningar - Catrine Tollström Emma Åhlén Helena Hansen Johanna Glembo Lennart Guldbrandsson Louise Bonta Maria Enberg Pia Lerigon Tina Danielsson - böcker (9789198404111) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Skriva uppsats med kvalitativ metod en handbok - Johan Alvehus - böcker (9789147099153) Bokhandel
Easter Island Guide for Inquisitive Minds - Brien Foerster - böcker (9781494410681) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenUlysses - James Joyce - böcker (9781537505053) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Everstinna - rosa Liksom - böcker (9789520117948) Bokhandel
Moonwalking with Einstein - Joshua Foer - böcker (9780141032139) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
American Spy - Lauren Wilkinson - böcker (9780812998955) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Beyond Good and Evil - Friedrich Nietzsche - böcker (9781329811034) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Sena dikter - Wislawa Szymborska Agneta Pleijel - böcker (9789172475397) BokhandelMän förklarar saker för mig - Rebecca Solnit - pocket (9789171734815) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Vaccinationer risker och skador - Mayer Eisenstein Neil Z. Miller - böcker (9789197971478) Bokhandel
The Total Money Makeover A Proven Plan for Financial Fitness - Dave Ramsey - böcker (9781491522226) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola skola och fritidshem strategier och metoder - Jan Håkansson - böcker (9789144121130) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The Enneagram Development Guide - Ginger Lapid-Bogda - böcker (9780615342504) Bokhandel
Hjälp Jag skall bli pensionär - Gunilla Orrebrink - böcker (9789187119910) Bokhandel
Lekfull tantra din väg till att njuta av livet - Charlotte Cronquist - böcker (9789197591881) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetNär svanen svartnar - Emelie Schmidt Wikborg - böcker (9789198473414) BokhandelIn the Realm of Hungry Ghosts - Dr Gabor Mate - böcker (9781785042201) BokhandelDue diligence - besiktning av företag - Robert Sevenius - böcker (9789152317853) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Piatti Alfrödo - 12 Caprices Op. 25. for Cello. Edited by Fournier. - Carlo Piatti - böcker (9781974899777) Bokhandel
Förföljda - Arne Norlin Andreas Palmaer - böcker (9789150120554) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenNicke Nyfiken på sjukhus - H. A. Rey - böcker (9789129408355) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Die Gedichte - Bertolt Brecht - böcker (9783518419403) Bokhandel