The Power of Now - Eckhart Tolle - pocket (9780340733509) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
The Defining Decade Why Your Twenties Matter and How to Make the Most of Them Now - Meg Jay - böcker (9780446561754) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Statistisk verktygslåda 1 samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder - Göran Djurfeldt Rolf Larsson Ola Stjärnhagen - böcker (9789144121017) Bokhandel
Kyldygnet - Philip Birk - pocket (9789175458717) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenNo Mud No Lotus The Art of Transforming Suffering - Thich Nhat Hanh - böcker (9781937006853) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Jakten på hwitrerna - Johan Theorin - böcker (9789163899423) Bokhandel
Letters to the Church - Francis Chan - böcker (9780830776580) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
The Count of Monte Cristo - Alexandre Dumas - böcker (9781494451134) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Pernillas Prilliga ABC pyssel - - böcker (9789185275267) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar The Medium Is the Massage - Marshall McLuhan Quentin Fiore Marshall McLuhan - pocket (9781584230700) BokhandelHBR's 10 Must Reads on Change Management - Harvard Business Review John P. Kotter Renee Mauborgne - böcker (9781531836528) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Som daggen stilla kysst - Marianne Cedervall - böcker (9789177793342) Bokhandel
The Rough Guide to Cape Town The Winelands and the Garden Route (Travel Guide) - Rough Guides - böcker (9780241306208) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bokbarnet - Sam Winston - böcker (9789163895463) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Rävjakten - Sven Nordqvist - böcker (9789172704251) Bokhandel
Paganinikontraktet - Lars Kepler - pocket (9789170018831) Bokhandel
The Quick and Easy Way to Effective Speaking - Dale Carnegie - böcker (9789388118347) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetHurra vi får post - Marianne Dubuc - böcker (9789187707414) BokhandelThe Legends of Kavalrye - K Rene Dobson - böcker (9780999577103) BokhandelMagic 2 - Elevpaket (Bok + digital produkt) - Cecilia Augutis - böcker (9789144084749) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Carry on - Rainbow Rowell - böcker (9781410484161) Bokhandel
Känslan av ett slut - Julian Barnes - pocket (9789174292961) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenThe Shining - Stephen King - böcker (9781473695498) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Ankomsten - Shaun Tan - böcker (9789178130320) Bokhandel