Den rädda löparen - Kristina Paltén Desirée Wahren Stattin - cd-bok (9789176471968) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Moby-Dick - Herman Melville - böcker (9780393285000) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Egentlighetsjargongen till den tyska ideologin - Theodor W. Adorno - böcker (9789171393005) Bokhandel
Brudslöjan - Kamilla Oresvärd - pocket (9789178352982) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenUltiMatum - Anders de la Motte - cd-bok (9789176470312) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt The Gift of Fear - Gavin de Becker - böcker (9780440226192) Bokhandel
The Communist Manifesto - Karl Marx - böcker (9781945186257) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Fly fältet - Jeff Kinney - böcker (9789163896552) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Happiness TM - Will Ferguson - böcker (9781841953519) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Vargattacken - Lars Berge - böcker (9789100169886) BokhandelThe Break - Marian Keyes - böcker (9780718179731) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
My Fcking Awesome Bucket List - Cider Mill Press (COR) - pocket (9781604336498) Bokhandel
Rhodos - - böcker (9789174254655) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Stella Princess of the Sky - Marie-Louise Gay - böcker (9781554980727) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. New York för foodisar - Martin Gelin - böcker (9789127153288) Bokhandel
The Year in Sweden - Kim Loughran - böcker (9789171261656) Bokhandel
Tänka snabbt och långsamt - Daniel Kahneman - böcker (9789188659323) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetSAP Master Data Governance - Homiar Kalwachwala Sandeep Chahal Santhosh Cheekoti - böcker (9781493214334) BokhandelHar jag en dålig dag kanske någon dör - Christian Unge - böcker (9789113077291) BokhandelOlgas omstart mat träning och hormoner när kroppen förändras - Olga Rönnberg - böcker (9789174247763) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Allmänmedicin diagnostik och handläggning - Krister Jonés - böcker (9789147093823) Bokhandel
Emotionell bearbetning vid PTSD terapeutmanual vid traumafokuserad KBT - Edna B. Foa Elizabeth A. Hembree Barbara Olasov rödhbaum - böcker (9789127133150) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenThe Cool Factor - Andrea Linett - böcker (9781579656485) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

The Moneyless Man - Mark Boyle - böcker (9781786075994) Bokhandel