Sophie Scholls korta liv vita rosans kamp mot nazismen - Hermann Vinke - böcker (9789150117288) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
The Call of the Wild and vit Fang - Jack London - böcker (9781541056503) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Revolt - Suzanne Collins - pocket (9789175033860) Bokhandel
Death Comes for the Archbishop - Willa Cather - böcker (9781784874452) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFörbländningen - Elias Canetti - böcker (9789177815013) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Monsterhavet - Rick Riordan - böcker (9789163884221) Bokhandel
Mollys första färger - Lucy Cousins - böcker (9789127135369) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Juno och Jillis flyttar - Anna Bjelkholm Mia Olofsson - böcker (9789129706567) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Loggbok - - böcker (9789113025483) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Sardinien - - böcker (9789174254648) BokhandelWhistle for Willie - Ezra Jack Keats - böcker (9780670762408) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Doctor Sax - - böcker (9780802130495) Bokhandel
Dragon Ball Z 03 Garlics dödszon - Bird Studio - pocket (9789163848001) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The Tapestry of Reason - Amalia Amaya - böcker (9781849460705) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Reflektionsbok för ledare ett arbetsmaterial för ledarutveckling - Stefan Söderfjäll - böcker (9789176832967) Bokhandel
Liv till varje pris - Kristina Sandberg - böcker (9789113075204) Bokhandel
Änglataröd 78 kort med vägledningshäfte - Doreen Virtue - böcker (9789197938549) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetLeka tittut - Maria Nilsson Thore Annika Thore - böcker (9789163878589) BokhandelC++ Concurrency in Action 2E - Anthony Williams - böcker (9781617294693) BokhandelUtvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet om annorlunda barn - Bo Hejlskov Elvén Hanne Veje Henning Beier - böcker (9789144079783) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Fåmansföretag & Skatteplanering - Lennart Andersson Anna Molin Kjell Sandström Ulf Bokelund Svensson - böcker (9789176951323) Bokhandel
Next Level Basic - Stassi Schroeder - böcker (9781982112462) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBygga hus illustrerad bygglära - Bengt Strandberg Frödrik Lavén Anders Bodin - böcker (9789144125138) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

The Complete Poems of Emily Dickinson - Emily Dickinson - böcker (9781494821814) Bokhandel