Smoke Gets in Your Eyes - Caitlin Doughty - pocket (9780393351903) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lusten att förstå om lärande på människans villkor - Peter Gärdenfors - böcker (9789127121652) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Kapten Kalsong och den sanslösa skrönan om Sir Stinkbomb - Dav Pilkey - böcker (9789163891601) Bokhandel
Fascismens metoder att skilja dom från oss - Jason Stanley - böcker (9789171735560) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenGregs bravader - Jeff Kinney - böcker (9789163860768) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Meditations - Marcus Aurelius - böcker (9781365699085) Bokhandel
Håkan Larssons bästa mat till vinet nya frestelser och älskade favoriter - Håkan Larsson - böcker (9789174247176) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Hjärtat jagar allena - Carson McCullers - pocket (9789113079523) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Victory - Joseph Conrad - böcker (9780342367429) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar International Relations and the European Union - Christopher Hill - böcker (9780198737322) BokhandelAtt lära in svenska ute - Robert Lättman Mats Wejdmark Ammi Wohlin Eva Persson Helene Grantz Stina Lindblad Birgitta Sang - böcker (9789198226690) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
The Elements of Style - William Strunk - böcker (9780342939190) Bokhandel
Sanningskonst samtal om ett författarskap - Sven Lindqvist Stefan Jonsson - böcker (9789100174279) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Min egen bucket list och hur den blir verklighet - - böcker (9789155265755) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Flickan på den dansande hästen min och Valegros väg till toppen - Charlotte Dujardin - böcker (9789188107510) Bokhandel
Shatter Me - Tahereh Mafi - böcker (9781982529208) Bokhandel
Art of Facilitation Revised - Dale Hunter - böcker (9780470467923) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetDen siste bonden på Tämmesboda - Lars-Olof Hallberg - böcker (9789185815425) BokhandelMat som gör gott ny vardag med Tareq Taylor - Tareq Taylor - böcker (9789174247060) BokhandelI Roald Amundsens skispor - Stein P. Aasheim - böcker (9788202391881) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Nicomachean Ethics - Aristotle - böcker (9781605203478) Bokhandel
NE s stora spanska ordbok - - böcker (9789188423306) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenStraffansvar - Jack Ågren Madeleine Leijonhufvud Suzanne Wennberg - böcker (9789139208457) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Paul Takes the Form of a Mortal Girl - Andrea Lawlor - böcker (9780525566182) Bokhandel