Cambridge English Readers - Richard MacAndrew - böcker (9780521732895) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Backstage Pass - Paul Stanley - böcker (9780062820280) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Art of Invisibility - Kevin Mitnick - böcker (9780316526920) Bokhandel
The Philosophy of Art - Stephen Davies Philip Alperson - böcker (9781119091653) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBroken Throne - Victoria Aveyard - böcker (9781409178811) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Toward a Better Worldliness - Terra Schwerin Rowe - böcker (9781506423333) Bokhandel
Historiska katter - Erik Fichtelius - böcker (9789188439208) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
In a House of Lies - Ian Rankin - böcker (9781409176893) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Raseri - Andreas Ek - böcker (9789163921100) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Farmakologi och läkemedelsanvändning - Hedvig Nordeng Olav Spigset Per Sigvald Bakke Jens Petter Berg Anne Kjørsvik Bertelsen Dag Sollesnes Holsen Dag Jacobsen Trond Jenssen Signe Melsen Larsen Mette Haase Moen Vidar Ormaasen Hilde Pleym TarjePedodonti - Ingegerd Mejàre Thomas Modéer Svante Twetman - böcker (9789188099525) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
The Neon Bible - John Kennedy Toole - böcker (9781611854985) Bokhandel
Triumph Bonneville T140 - Mark Paxton - böcker (9781787111493) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The Wild Unknown Animal Spirit Deck and Guidebook (Official Keepsake Box Set) - Kim Krans - böcker (9780062742865) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The Cambridge Concise History of Astronomy - - böcker (9780521576000) Bokhandel
Remy - Katy Evans - pocket (9781476764467) Bokhandel
Tourism Information Technology - Pierre Benckendorff - böcker (9781786393432) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetBibeln konstskinn normal - nya inlagan Bibel 2000 - böcker (9789171955753) BokhandelNicomachean Ethics - Aristotle - pocket (9781419137006) BokhandelJyotisa Funkvinnortals - Visti Larsen - böcker (9788799506309) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Kalle och chokladfabriken - Roald Dahl - böcker (9789129695380) Bokhandel
Pathfinder Campaign Setting Inner Sea Races - James Jacobs - böcker (9781601257222) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenYttrandefrihetsgrundlagarna - Hans-Gunnar Axberger - böcker (9789139207931) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Twisted Prey - John Sandford - böcker (9781432850753) Bokhandel