Lär dig spela piano - James Rhodes - böcker (9789113089119) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Cheesecakes & kladdkakor - Lena Söderström - böcker (9789155266134) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Old Man and the Sea - Ernest Hemingway - böcker (9780435122164) Bokhandel
Harry Potter and Convergence Culture - - böcker (9781476672076) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHundpromenaden - Sven Nordqvist - böcker (9789172999831) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Hälsa ur Guds apotek läkande örter råd och erfarenheter - Maria Treben - böcker (9783850681827) Bokhandel
Samtal med barn och ungdomar erfarenheter från arbetet på BRIS - Petter Iwarsson BRIS - böcker (9789172055834) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Palmegåtan - mot en lösning - Sven Anér - böcker (9789197144025) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Neverworld wake - - pocket (9781407187952) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Idioten - Elif Batuman - böcker (9789127154179) BokhandelOm tron Att söka den djupa verkligheten - Patrik Hagman - böcker (9789177770527) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
The Cottage Garden - Twigs Way - pocket (9780747808183) Bokhandel
SIGNERAD Med livet som insats Min historia - Carl Déman Helén Bjurberg - böcker (9780777772782) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Liverpool vs Manchester - Martin Röshammar - böcker (9789188647597) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Levander Psykologi 1+2a trödje upplagan - Martin Levander Cornelia Sabelström Levander - böcker (9789127427167) Bokhandel
The Heart of What Was Lost - Tad Williams - böcker (9780756413835) Bokhandel
Utforska känslor behov och valmöjligheter - - böcker (9789187489600) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetBerserk Volume 33 - Kentaro Miura - pocket (9781595823724) BokhandelGeografins makt tio kartor som förklarar världen - Tim Marshall - böcker (9789188659484) BokhandelUr varselklotet. Illustrerade sägner ur Slingans landskap 1984-1994 - Simon Stålenhag - böcker (9789187222115) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Akut kirurgi - Johannes Järhult Miden Melle-Hannah - böcker (9789147114245) Bokhandel
brunlie's Documents on Human Rights - - böcker (9780199564040) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenElevhälsan i den nya skollagen Handbok för skolans personal - Lars-Åke Johnsson - böcker (9789139116820) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Kul e-handel en bok om kundupplevelser i e-handel - Mats Ingulorn - böcker (9789178190003) Bokhandel