Developing a Business Case - Harvard Business School Press - böcker (9781422129760) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Mukoita - Cittung Techniques I (fish) - JAPANESE CULINARY ACADEMY - böcker (9784908325069) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Caraval - Stephanie Garber - pocket (9781473629158) Bokhandel
Rigguldus Software Development - Jose Bacelar Almeida - böcker (9780857290175) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenGrammar and Beyond - John D. Bunting - böcker (9781107672284) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Slutet - Mats Strandberg - böcker (9789129703498) Bokhandel
A Voyage to Arcturus - David Lindsay - böcker (9781374828872) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
I Was Born for This - Alice Oseman - pocket (9780008244095) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Senior Moments Animal Instincts - Tim Whyatt - böcker (9781787414266) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Organisation och ledning ett något skeptiskt perspektiv - Mats Alvesson - böcker (9789144077635) BokhandelÄt hjärnsmart maten och knepen som gör dig smartare gladare och skyddar mot åldrande - Kristina Andersson - böcker (9789177833918) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Låt oss tvista igen om konflikthantering i förskola och skola - Ylva Elvin-Nowak Synöve Faldalen Gunilla Granath Ilse Hakvoort Ingela Kolfjord Katta Nordenfalk Mimmi Palm Sven rosall Heléne Thomsson Robert Thornberg Christina Thors - böcker (
Bad Feminist - Roxane Gay - pocket (9789175035567) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Schack Spel - PrintWorks - böcker (9789163614842) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. She Comes First - Reclaim Your Power - A Guide for Sassy kvinnor Who Want to Get Back in Control of Their Life An Empowering Book about Standing Your - Brian Nox - böcker (9781977930279) Bokhandel
Andalusien Costa del Sol EasyMap Skala 1 300.000 - - böcker (9789113083223) Bokhandel
Gente Hoy 2 Libro del alumno + CD audio + Premium - - böcker (9783125157514) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetMorden i Baronville - David Baldacci - cd-bok (9789176299043) BokhandelThe Mind of the Leader - Rasmus Hougaard Marie Boregrim Martin Ström - böcker (9789152356265) BokhandelVanvård eller vård av gammal vana - Ola Polmé Marie Hultén - böcker (9789197651134) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Isokon and the Bauhaus in Britain - Leyla Daybelge - böcker (9781849944915) Bokhandel
Nya självläkande människan - Sanna Ehdin Anandala - böcker (9789187371004) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenRunor mästarens handbok - Lars Magnar Enoksen - böcker (9789175453170) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Ett monster sover över - Mats Wänblad - böcker (9789129711905) Bokhandel