Den hiskeliga berättelsen om Lilla Han - Lena Ollmark - böcker (9789178130139) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
A Voyage to Arcturus - David Lindsay - böcker (9781312184725) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Ludde och alla djuren - Ulf Löfgren - böcker (9789129686951) Bokhandel
20 sätt att rita ett träd och 44 andra fantastiska saker i naturen - Eloise Renouf - böcker (9789176632079) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenCreating Money - Sanaya Roman - böcker (9781932073225) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Nicomachean Ethics - Aristotle - böcker (9781680920840) Bokhandel
Stenänglar - Kristina Ohlsson - böcker (9789187707186) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Med tåg genom Europa 470 tips och sju rutter - Marko T. Wramén Anna W.ha Thorbjörnsson - böcker (9789188743299) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Jorden runt på 1000 dagar - Frödrika Ek - böcker (9789198383874) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Samspel i grupp introduktion till gruppdynamik - Björn Nilsson - böcker (9789144110103) BokhandelKonsten att göra affärer - Lars-Johan Åge Per-Erik Holmgren - böcker (9789147094646) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
The Challenger Sale - Matthew Dixon - böcker (9780670922857) Bokhandel
Nasse hittar en stol - Sven Nordqvist - böcker (9789172998988) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Om svar anhålles en bok om interaktionistiskt förändringsarbete teori och analys - Bill Petitt Hardy Olson - böcker (9789144090689) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Talarens hantverk - Att göra framgångsrika presentationer - Inger Lindstedt - böcker (9789144096667) Bokhandel
Mindset du blir vad du tänker - Carol S. Dweck - böcker (9789127822139) Bokhandel
Input Bedömning av elevtext - enligt Lgr11 o Lgy11 - Anne Palmér Eva Östlund-Stjärnegårdh - böcker (9789127442146) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetIstället för äktenskap att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige - Martin Dackling - böcker (9789188661432) BokhandelFinale - Stephanie Garber - böcker (9781473666771) BokhandelLättlästa mysterier. Cirkusdeckarna och mobilmysteriet - Dan Höjer - böcker (9789155266226) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
En Gud En plan Ett liv - Max Lucado - böcker (9789173171939) Bokhandel
Vår jättestora trädkoja med 26 våningar - Andy Griffiths - böcker (9789150117622) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMin lilla pekbok siffor färger former - - böcker (9789177831495) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Nosework allt du behöver veta - Helena Lindhe Britt Nylund - böcker (9789198161380) Bokhandel