Connect 2 Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Vuxna och unga vuxna - Peter Watcyn-Jones Annika Mattson - böcker (9789144106342) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Warriors 1. Eld och is - Erin Hunter - cd-bok (9789176292846) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Jan Lööf sagosamling - Jan Lööf - böcker (9789163895418) Bokhandel
How to Measure Anything Finding the Value of Intangibles in Business - Douglas W. Hubbard - böcker (9781118539279) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenEn 5 a kan få mig att tappa kontrollen En praktisk metod för att identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade - Kari Dunn Buron - böcker (9789163733055) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Elefanteffekten för djupare relationer starkare team och lyckade samarbeten - Cecilia Duberg - böcker (9789147122707) Bokhandel
Bedömning av svenska som andraspråk - Gisela Håkansson Anna Flyman-Mattsson - böcker (9789144058207) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Klimatförändringar - Naturliga och antropogena orsaker - Jörgen Bogren Torbjörn Gustavsson Göran Loman - böcker (9789144084480) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Förälskelsen - Hannah Widell Amanda Schulman - böcker (9789137146683) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Hellre vara djävulen - Ian Rankin - pocket (9789177818281) BokhandelWalderstenen - Jesper Waldersten - böcker (9789171263650) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Nära dig bibelberättelser om livets frågor och känslor - Niclas Blåder - böcker (9789152637722) Bokhandel
1793 - Niklas Natt och Dag - böcker (9789137153919) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The Great Delusion - John J. Mearsheimer - böcker (9780300248562) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Nå fram till medarbetarna - Exec - Charlotte Simonsson - böcker (9789147076536) Bokhandel
Everything Is Fcked - Mark Manson - böcker (9780062888433) Bokhandel
Påverkan - teori och praktik - Robert B. Cialdini - böcker (9789147075393) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetInfinite Powers - Steven Strogatz - böcker (9781786492951) BokhandelSjälvkännedomskorten för en hälsofrämjande arbetsplats - Karina Lindgren Ann Westermark - böcker (9789163763694) BokhandelManga Taröd - Lo Scarabeo - böcker (9788865272275) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Återfallsprevention färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol narkotika och läkemedel - Lars Saxon Peter Wirbing - böcker (9789144029429) Bokhandel
Marknadsförarens guide till verkligheten - Magnus Linde Rikard Lundberg - böcker (9789147109340) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenNoa åker skidor - Kirsten Ahlburg - böcker (9789175673912) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Skönhet till vardags. Estrid Ericson och Svenskt Tenn. - Anita L. Du Rietz - böcker (9789163949258) Bokhandel