Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning - Marcus Hernhag - böcker (9789197982863) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Nicomachean Ethics - Aristotle - böcker (9780342681570) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Arts and Crafts för din trädgård - Rebecca Malmsköld - böcker (9789198406023) Bokhandel
Paul Apostle to the Nations - Walter F Jr Taylor - böcker (9780800632595) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenNattbäraren - Sabaa Tahir - böcker (9789132207624) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Svenskt ortnamnslexikon - - böcker (9789186959326) Bokhandel
Skador inom idrödten prevention behandling och rehabilitering - Lars Peterson Per Renström - böcker (9789185617210) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
På öppet hav - Nora Roberts - böcker (9789100178772) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Prio ett - Emelie Schepp - böcker (9789146230274) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Shakespeare Molière och andra versbok för teatern - Margot Beckman - böcker (9789174652758) BokhandelAkut ortopedi - Lena Hultman Johannes Järhult - böcker (9789147094011) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Ansvar inom entreprenadjuridiken - Stig Hedberg - böcker (9789173334860) Bokhandel
Energiteknik D. 2 - Henrik Alvarez - böcker (9789144045108) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Hyra arrende och bostadsrätt - Erika P. Björkdahl - böcker (9789177370161) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Sanningen - Harlan Coben - pocket (9789188545701) Bokhandel
ABC-klubben Hängen ÅK1 Kulor 30 st Glaspärla rund 10mm - - böcker (9789127452725) Bokhandel
Planera ditt projekt - - en handbok - Siw Lundqvist Leif Marcusson - böcker (9789144131054) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetThe Enchanted Map Oracle Cards - Colette Baron-Reid - böcker (9781401927493) BokhandelA Gathering of Shadows - V. E. Schwab - böcker (9780765376480) BokhandelErödic Grödesque Nonsense - Miriam silverberg - böcker (9780520260085) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Bringing Nature Home - Ngoc Minh Ngo - böcker (9780847838004) Bokhandel
It's a Long Story My Life - Willie Nelson - böcker (9781478952527) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenIbland mår jag inte så bra - Therése Lindgren - pocket (9789175037745) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Konsten att lyssna metod för professionella samtal - Nils-Eric Tedgård - böcker (9789147095025) Bokhandel