Barnens stora kokbok steg för steg - Clara Lidström Annakarin Nyberg - böcker (9789129706611) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Optimized C++ Proven Techniques for Heightened Performance - Kurt Guntherödh - böcker (9781491922064) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Himmelskriket - Mons Kallentoft - cd-bok (9789176472279) Bokhandel
The World's Fittest Book - Ross Edgley - böcker (9780751572544) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoetic Edda - Jackson Crawford - pocket (9781624663567) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Introduktion till kriminologi. 1 Brödtslighetens omfattning karaktär och orsaker - Jerzy Sarnecki - böcker (9789144102641) Bokhandel
The Spirit Animal Oracle A 68-Card Deck and Guidebook - Colette Baron Reid - böcker (9781401952792) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Så talade Zarathustra en bok för alla & ingen - Friedrich Nietzsche - böcker (9789174992052) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Pedagogisk Psykologi - Anita Woolfolk Martin Karlberg - böcker (9780273761860) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar An Impatient Life - Daniel Bensaid Tariq (FRW) Ali David (TRN) Fernbach - böcker (9781781681084) BokhandelPerspectives on Disability & Rehabilitation Contesting Assumptions; Challenging Practice - Karen Whalley Hammell - böcker (9780443100598) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Höns raser skötsel uppfödning - Karin Neuschütz Kristina Odén - böcker (9789127132061) Bokhandel
Perfidia - James Ellroy - böcker (9789174996678) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Jojo's Bizarre Adventure 1 - Hirohiko Araki - böcker (9781974706525) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. After We Collided - Anna Todd - böcker (9781476792491) Bokhandel
Planerad kommunikation strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer - Peter Erikson - böcker (9789147122486) Bokhandel
Eleanor Oliphant mår alldeles utmärkt - Gail Honeyman - böcker (9789174619096) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetGöra sig kvitt Eddy Bellegueule - Edouard Louis - pocket (9789175035178) BokhandelLibers lagtextsamling för juridiska grundkurser - - böcker (9789147112920) BokhandelTänk Låsningar och Lösningar - Kjell Enhager - böcker (9789163964343) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Dags för uppsats vägledning för litteraturbaserade examensarbeten - - böcker (9789144115795) Bokhandel
Destinations of a Lifetime - National Geographic - böcker (9781426215643) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLöparens hjärta - Markus Torgeby - böcker (9789185279364) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Synpunkt 2 - Anders Henriksson - böcker (9789140695864) Bokhandel