Åses kök så lyckas du med lågkolhydratkost - en komplett guide - Åse Falkman Frödrikson - böcker (9789177833864) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Eat Feel Fresh - Sahara rosa Ketabi - böcker (9781465475626) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Handläggning av LSS-frågor - Ulf Sjöberg - böcker (9789139113973) Bokhandel
Kontext Svenska 1 - Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin - böcker (9789144073460) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenIslam enligt haditerna - Christer Hedin - böcker (9789144120737) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Goddess Power Oracle Deck and Guidebook - Colette Baron Reid - böcker (9781401956448) Bokhandel
Eleanor Oliphant mår alldeles utmärkt - Gail Honeyman - pocket (9789177793564) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Räddaren i nöden - J. D. Salinger - pocket (9789174293814) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Min egen bucket list och hur den blir verklighet - - böcker (9789155265755) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Her Majesty - Christopher Warwick - böcker (9783836555418) BokhandelSocialpsykologi för socialt arbete - Sam Larsson Peter Sohlberg - böcker (9789144058771) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lore of Running - 4th - Timothy Noakes - böcker (9780873229593) Bokhandel
blå ocean strategy skapa nya marknader utan konkurrens - Kim W.Chan Renée Mauborgne - böcker (9789147122004) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Ilska skuld & skam tre sidor av samma mynt - Liv Larsson - böcker (9789187489303) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Stora äggboken laga lätt smart & gott - Elisabeth Johansson - böcker (9789198205428) Bokhandel
Grammar and Beyond - John D. Bunting - böcker (9781107630116) Bokhandel
Uppskovet - Jean-Pierre Gibrat - böcker (9789197857963) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetEncountering Development - Arturo Escobar - böcker (9780691150451) BokhandelGood Clean Fun Misadventures in Sawdust at Offerman Woodshop - Nick Offerman - böcker (9781101984659) BokhandelEn otippad kärlekshistoria - Anna Jansson - böcker (9789113086835) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Ladies' Greek - Yopie Prins - böcker (9780691141893) Bokhandel
Den åldrande människans psykologi ett livsloppsperspektiv - Bo Hagberg Mikael Rennemark - böcker (9789144017693) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenEn kurs i mirakler på lätt sätt resan från rädsla till kärlek - Alan Cohen - böcker (9789198385724) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

I min trädgård vill jag vara Karin en praktisk trädgårdsberättelse från Sundborn - Elisabeth Svalin Gunnarsson - böcker (9789174245509) Bokhandel