Francesca - Lina Bengtsdotter - pocket (9789175039374) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Normkreativitet i förskolan om normkritik & vägar till likabehandling - Karin Salmson Johanna Ivarsson - böcker (9789188613462) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Nå målen svenska som andraspråk delkurs 1 och 2 - Frödrik Harstad Lena Möre - böcker (9789140697059) Bokhandel
Det sociala livet i skolan socialpsykologi för lärare - Robert Thornberg - böcker (9789147105434) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenRodrick regerar - Jeff Kinney - böcker (9789163871795) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Självhushållning på Djupadal - Gustav Mandelmann Marie Mandelmann - böcker (9789174242027) Bokhandel
Bringing Tuscany Home - Frances Mayes - böcker (9780767917469) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
So good they cant ignore you - Cal Newport - pocket (9780349415864) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
En introduktion till förvaltningsrätten - Wiweka Warnling Conradson - böcker (9789139208471) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Cognitive-Behavioral Treatment of Perfectionism - Sarah J. Egan - böcker (9781462516988) BokhandelSpöklikt - Petter Inedahl - böcker (9789173318709) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Zlatan Caligula och ordningen i skolan - En interaktionistisk analys - Jonas Aspelin - böcker (9789144030272) Bokhandel
Tusen platåer - Gilles Deleuze Félix Guattari - böcker (9789188203007) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Projektkommunikation så får du den att fungera - Elisabeth Kamél - böcker (9789147116676) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The Graveyard Book - Neil Gaiman Dave McKean Margaret Atwood - böcker (9780062349187) Bokhandel
Java direkt med Swing - Jan Skansholm - böcker (9789144104317) Bokhandel
The Chef - James Patterson Max DiLallo - böcker (9780316532327) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetUt och gå - Anna-Clara Tidholm - böcker (9789150119152) BokhandelHögskoleprovet - metoderna Handboken för hela provet - Frödrik Höglund Katarina Streberg Carstorp Jonas Thunberg - böcker (9789127451940) BokhandelBob Dylan Too Much Of Nothing - Derek Barker - böcker (9781911346609) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Nudå Göteborg - Peter Källviks Carina Söderberg - böcker (9789174691146) Bokhandel
The Justinguitar Rock Songbook - Music Sales - böcker (9781780386874) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAn Introduction to the Study of Paul - David G. Horrell - böcker (9780567656247) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Andra andningen - Sofie Sarenbrant - cd-bok (9789187377259) Bokhandel